zarząd

Prezydium związku:

Marek Piętka Prezes
Grzegorz Świątek V-ce Prezes
Wiesław Błażejewski Sekretarz

Członkowie:

Ryszard Markuszka Skarbnik
Bolesław Kosiński Członek
Tadeusz Kodź Członek
Łukasz Forstner Z-ca członka

Sąd koleżeński:

Alicja Chodkiewicz Przewodniczący
Bronisław Frontczak Członek
Edyta Ułasik Członek
Szymon Mazurkiewicz Z-ca członka
Tadeusz Zaleski Z-ca członka

Komisja rewizyjna:

Jolanta Leśniewska Przewodnicząca
Stanisław Perczyński Członek
Jerzy Masiul Członek
Dworak Andrzej Z-ca członka
Zdzisław Piasecki Z-ca członka