Aukcja ogierów zimnokrwistych, Wstępna kwalifikacja klaczy z/sztum.

Aukcja ogierów zimnokrwistych, Wstępna kwalifikacja klaczy z/sztum.

Hodowców i właścicieli koni zimnokrwistych zainteresowanych przedstawieniem swoich koni na tegorocznej Aukcji ogierów zimnokrwistych, oraz Wstępnej kwalifikacji klaczy w typie z/sztum do programu ochrony zasobów genetycznych koni prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi imprezy.