CDN Drzonków

CDN Drzonków

Podczas rozgrywania polsko-niemieckich zawodów CDN w ujeżdżeniu w dniach24-26 sierpnia, sobotni konkurs eliminacyjny do MPMK-A koni 5-letnich został rozegrany o puchar Prezesa Związku Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej. W niedzielę nagrodziliśmy derką najlepszego konia polskiej hodowli trzydniowych zmagań. Koniem tym został dosiadany przez Katarzynę  Konarską i będący jej własnością Largo wlkp (Landor-Lena/Bas) wyhodowany przez Krzysztofa Leszczyńskiego.

Gratulujemy Hodowcy !!!