Drzonków inaczej

Drzonków inaczej

Znany głownie z organizacji imprez sportowych Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, po raz pierwszy gościł hodowców, uczestników XII Regionalnej Wystawy Koni Hodowlanych. Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek woj. Lubuskiego, który był również sponsorem pucharów w trzech ocenianych grupach koni. Wkład swój zaznaczył również Lubuski Związek Jeździecki fundując puchary w grupie młodzieży typu szlachetnego. Gospodarzem jak co roku był ZHKZL w Zielonej Górze a współorganizatorem OZHK we Wrocławiu, którego to kierownik p. Beata Kapica wcieliła się w rolę prowadzącej imprezę. Oceny prezentowanych koni podjęła się komisja w składzie: Przewodniczący p. Paweł Mazurek prezes OZHK we Wrocławiu oraz p. Edward Trzemżalski kierownik ZZHK w Szczecinie i p. Krzysztof Wójcik przewodniczący Komisji Stadnej koni śląskich.

Wystawa rozpoczęła się preselekcją młodych ogierów kandydatów do ZT. Dwoje z nich oprócz prezentacji w ręku pokazało się w skokach luzem co dodało atrakcyjności imprezie. Były to wyhodowane w Holandii ogier Hush Hush kwpn ( Echo Van’t Spieveld – Itaquine De Roll po Major De La Cour s.f ) własności p. Sylwestra Kosińskiego oraz ogier Hineada kwpn ( Indoctro hol. – Tifony kwpn po Corland kwpn ) własności p. Krzysztofa Maika. Obydwa ogiery zostały pozytywnie ocenione przez komisje i uzyskały prawo wyjazdu na kwalifikacje do ZT Bielice. Wyróżniony został og. Hush Hush. Druga grupa to ogiery śląskie. Najlepszy okazał się gniady Rezydent śl. ( Nomen śl. – Rumba śl. po Pikolo śl.) zaprezentowany przez hodowcę i właściciela p. Grzegorza Świątka z Żagania. Ogier `ten wraz z trzema innymi pozytywnie ocenionymi pojedzie na kwalifikacje do ZT w Książu.

Kolejna oceniana stawka to ogiery starsze. Wygrał ją kary Indeks śl. ( Derit śl. – Inka śl. po Berdysz śl.). Konia wyhodował Mirosław Jarmuż z Łodzi, a zaprezentowała właścicielka p. Kinga Giertuga z Głogowa woj. Dolnośląskie. Drugie miejsce przypadło siwotarantowatemu og. Malibu sp. ( Tabasko sp. – Maltanka sp. po Ludger han.) hodowli i własności p. Tadeusza Andrysa ze Wschowy. Obydwa ogiery otrzymały tę samą notę, o zwycięstwie zadecydowała wyższa ocena za typ przyznana Indeksowi.W klasie klaczy starszych typu szlachetnego najlepsza była bardzo żeńska i urodziwa Camea sp. ( Aviano hol. – Centuria sp. po Zeland sp. ) Klacz prezentowana była przez właściciela p. Szymona Mazurkiewicza z Trzciela. Drugie miejsce w tej kategorii oraz puchar prezesa ZHKZL dla najlepiej przygotowanego i zaprezentowanego na wystawie konia wywalczyła klacz Sasetka sp. ( Donald sp. – Sajana m. po Sajan m. ) własności p. Artura Dąbrowskiego z Trzebicza. Klacz pokazana była wraz ze źrebięciem klaczką Sallsa sp. po Ramirez sp., która to wygrała w kategorii źrebiąt.

W stawce młodzieży w typie szlachetnym najlepszy okazał się kasztanowaty Cekin wlkp. ( Czamal sp. – Calina wlkp. po Boksyt wlkp. ). Konia wyhodował p. Tadeusz Andrys. Następnie komisja oceniła młodzież śląską. Triumfatorką została gniada Dama – SG. ( Basza śl. – Dosia śl. po Romeo śl. ). Swój sukces zawdzięczała głównie dzięki bardzo dobrej jakości chodów. Klacz tę wyhodował jej właściciel p. Włodzimierz Gołda z Podbrzezia Dolnego. Tuż za Damą – SG uplasował się przedstawiający bardzo dobry typ konia śląskiego ogier Rekrut śl. ( Rewelios śl. – Rewia śl. po Derkos śl. ) wł. Zdzisław Piasecki z miejscowości Bieżyce. Ostatnią o zarazem najbardziej wyrównaną i najwyżej ocenioną stawką koni były klacze śląskie, z których większość prezentowana była ze źrebiętami. Wszystkie bardzo wysoko ocenione za typ. Sędziowie nie żałowali takich ocen jak 9,5 oraz 10. Klasę tę wygrała bardzo dobrze kłusująca oc. 9,5 Damara śl. ( Nefryt śl. – Doktra śl. po Szalon śl. ) wł. Jarosława Białkowskiego z Jankowy Żagańskiej. Właścicie zarazem prezenter w perfekcyjny sposób przedstawił możliwości ruchowe tej klaczy. Drugie miejsce wywalczyła kara Habibi śl. ( Derkos śl – Hala śl. po Halny śl. ) Podobnie jak poprzedniczka doskonała w typie 10 pkt, jednak nieco słabiej ruszająca się. Trzecie miejsce przypadło klaczy Boliwia śl. ( Bohum śl. – Bessa śl. po Sajudis śl. ) Konia wyhodował p. Jerzy Masiul z Kruszyny, a zaprezentował właściciel Stanisław Perczyński z Surowej.

Podobnie do matek źrebięta śląskie przedstawiały się imponująco. Komisję oczarowała mała Lorebi śl. ( Rewelios sl. – Lakana śl. po Rambo śl.) wyhodowana przez Jarosława Białkowskiego. Klaczka dostała maksymalne oceny za ruch i zdrowie otrzymując w sumie 19 pkt na 20 możliwych. Podsumowując XII Regionalną Wystawę Koni Hodowlanych należałoby pochwalić hodowców za wyraźny progres w sposobie przygotowania i prezentowania swoich rumaków, często powierzając tę czynność profesjonalistom. Jakość hodowanych koni jest coraz lepsza. Na szczególne wyróżnienie zasługują bardzo dobre konie śląskie, które zdominowały tegoroczną wystawę. Myślę, że licznie zgromadzona publiczność w przyszłym roku chętnie powróci, by podziwiać dorobek lubuskiej hodowli.

Jacek Bondaruk