II Plowa Zaprzęgowa Próba Klaczy Surowa 2017, Towarzyskie Zawody w Powożeniu.

II Plowa Zaprzęgowa Próba Klaczy Surowa 2017, Towarzyskie Zawody w Powożeniu.

Plakat Surowa

Właścicieli klaczy śląskich zapraszamy do zgłaszania koni na II Polową Zaprzęgową Próbę Dzielności Klaczy. Impreza odbędzie się 16 września 2017r(sobota) w Surowej gmina Żary. Początek imprezy godz. 13.00. Po zakończonej próbie ok. godz. 15.30 odbędą się Towarzyskie Zawody w Powożeniu (zaprzęgi jednokonne) Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w biurze Związku.

Organizatorzy: Sołtys wsi Surowa oraz ZHKZL.

Honorowy patronat: Wójt gminy Żary.

Kibice mile widziani. ZAPRASZAMY !!!

WAŻNE INFORMACJE !!!

Klacze mogą być poddawane polowej próbie dzielności po ukończeniu 3 roku życia. W przypadku stacjonarnego treningu w Zakładzie Treningowym kwalifikacja następuje w wieku min. 33 miesięcy, a klacz ma prawo zdawać próbę dzielności do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 5 lat. W przypadku klaczy 5-letnich i starszych wynik końcowy polowej próby dzielności zostaje obniżony o 5%.

  Zasady oceny klaczy w Polowej Próbie Zaprzęgowej

W obecności Komisji Oceny właściciel z pomocnikiem zaprzęgają klacz do dwuosiowego, lekkiego, ogumionego pojazdu z dyszelkami. W zaprzęgu klacz rusza stępem i na odcinku 200 m jest oceniana przez komisję. Po zawróceniu stępem w oznaczonym miejscu klacz pokonuje kłusem odcinek 200 m, również oceniany przez komisję. W oznaczonym miejscu przed komisją klacz przechodzi do stępa i zatrzymuje się. Po zatrzymaniu należy ruszyć stępem. Komisja dokonuje oceny klaczy wg tabeli:

Cecha Maksymalna liczba punktów Mnożnik Maksymalny wynik
charakter i zachowanie się 10 X2 20
styl ruszenia, zatrzymanie, nieruchomość 10 X2 20
stęp 10 X3 30
kłus 10 X3 30
Razem     100

 

Klacz zdaje próbę, o ile uzyska co najmniej 60 pk

Oceny:

90 – 100 – wybitna

80 – 89 – bardzo dobra

70 – 79 – dobra

60 – 69 – dostateczna

Klacz, która nie zdała próby dzielności, ma prawo do jej powtórzenia.