Informacja-Przetarg S.K Racot

Informacja-Przetarg S.K Racot

Stadnina Koni Racot Sp.z o.o. organizuje przetarg na konie: sportowe , rekreacyjne ,klacze hodowlane i młodzież ras wlkp. i sp.

Przetarg odbędzie się dnia 07.10.2017r. na terenie Stadniny.

 

Program

9.00-12.00 otwarte stajnie

10.00 spotkanie organizacyjne(ujeżdżalnia)

10.00-12.00 prezentacja wybranych koni (ujeżdżalnia)

12.00-13.00 składanie ofert (biuro Stadniny)

13.00 komisyjne otwieranie ofert i rozstrzygnięcie przetargu (biuro Stadniny)

 

Warunki przetargu i uaktualniona lista koni  wraz z cenami wywoławczymi  będą umieszczone na naszej stronie internetowej www.racot.pl dnia 03.10.2017 r.

Z A P R A S Z A M Y

Informacji udziela Jacek Gałczyński  ,tel.609 103 910