Komunikat w sprawie refundacji badań DNA

Komunikat w sprawie refundacji badań DNA

Komunikat PZHK

W związku z ograniczeniem środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie kosztów badań markerów genetycznych DNA w 2019 r. informujemy, iż z dniem 15 kwietnia 2019 r. kończymy akcję refundacji badań ogierów starszych oraz klaczy starszych, czynnych jeszcze w hodowli, a posiadających jedynie zbadane markery I klasy (grupy krwi). Badania DNA ogierów starszych i klaczy starszych będzie można wykonać jedynie za pełną odpłatnością, po przekazaniu laboratorium odpowiedniego zlecenia.