Kurs podstawowy na gospodarzy toru w dyscyplinie powożenie !!!

Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda oraz Stado Ogierów w Bogusławicach serdecznie zapraszają na kurs podstawowy na gospodarzy toru w dyscyplinie powożenie, który odbędzie się w dniach 03-04.10.2015 w Stadzie Ogierów w Bogusławicach.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzić będzie Wojciech Ganowicz – wieloletni zawodnik i doświadczony szkoleniowiec, ceniony gospodarz toru w dyscyplinie powożenie, zapraszany na krajowe oraz międzynarodowe zawody, na co dzień związany z KJ MORENA Sieraków-Gałowo.

Program kursu:

Dzień 1 – część teoretyczna:

– Przepisy Ogólne PZJ,

– Przepisy Dyscypliny D,

– Przepisy weterynaryjne,

– Przepisy o Gospodarzach Toru,

– Przepisy o Delegatach Technicznych,

– przygotowanie czworoboku,

– przygotowanie maratonu,

– przygotowanie konkursu zręczności powożenia,

– współpraca z delegatem technicznym,

– współpraca pomiędzy sędziom głównym, delegatem technicznym i gospodarzem toru,

– omówienie rodzajów i układu terminowego zawodów w powożeniu,

– zasady budowania czworoboku,

– zasady budowania i oznakowania maratonu,

– zasady budowania konkursu zręczności powożenia z uwzględnieniem rodzaju przeszkód,

– zasady bezpieczeństwa zawodników, koni, publiczności.

Dzień 2 – część praktyczna:

– budowanie czworoboku,

– oznaczenie przeszkód i trasy maratonu,

– budowa konkursu zręczności powożenia.

Cena kursu: 550 zł/osoba

Kurs został zatwierdzony przez Okręgowy Związek Jeździecki w Łodzi oraz Polski Związek Jeździecki z numerem G/P/D/85/2015.

Zgłoszenia drogą mailową przyjmujemy na adres: stado@stadoboguslawice.com.pl do 25.09.2015 (piątek)

Kierownik kursu: Magdalena Kiljanek

Kontakt:

tel: 695-923-251

e-mail: marketingso@stadoboguslawice.com.pl

Serdecznie zapraszamy!