OGIERY DO DZIERŻAWY NA SEZON 2016 SO SIERAKÓW

Poniżej podajemy wykaz ogierów z SO Sieraków do dzierżawy na rok 2016.

W razie zainteresowania prosimy o przesłanie wniosku o dzierżawę z opiniią związku okręgowego PZHK do biura SO Sieraków.

 

og do dierzawy 2016