Wyniki oraz galeria Surowa 2018

Wyniki oraz galeria Surowa 2018

W minioną sobotę 15.09.2018 licznie przybyli miłośnicy koni mieli okazję obserwować zmagania klaczy śląskich, uczestniczących w polowej zaprzęgowej próbie dzielności. Impreza już po raz trzeci odbyła się w Surowej gm. Żary. Głównym organizatorem obok ZHKZl, był Sołtys wraz z Radą Sołecką Surowej przy silnym wsparciu Wójta gminy Żary Pana Leszka Mrożka-fundatora pucharu dla najlepszego konia. W próbie wystartowało 13 klaczy.

W tym roku po raz pierwszy gościliśmy klacze z sąsiednich województw(wielkopolskiego i dolnośląskiego). Poziom przygotowania prezentowanych klaczy z roku na rok jest coraz lepszy, co przełożyło się na osiągnięte wyniki. Po raz pierwszy  wszystkie klacze próbę ukończyły                           z wynikiem pozytywnym, a dwie uzyskały ocenę bardzo dobrą. GRATULUJEMY !!!

Bezpośrednio po zakończonej próbie odbyły się amatorskie zawody zaprzęgowe. Fundatorem pucharu dla zwycięzcy w Singlach był Przewodniczący Rady Gminy Żary Pan Leszek Kasprów.

 

wyniki próba klacze

premie hodowlane

Single

Pary