Projekt Instytutu Zootechniki

Projekt Instytutu Zootechniki

Zapraszamy do zapoznania się z Projektem przedstawionym przez Instytutu Zootechniki – dotyczy Ochrony Zasobów Genetycznych koni