Regulamin równego traktowania hodowców.

Regulamin równego traktowania hodowców.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem równego traktowania hodowców zatwierdzonym Uchwałą Zarządu PZHK Nr 11/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

Regulamin