UWAGA!! Ograniczenie dofinansowania do hodowli

UWAGA!! Ograniczenie dofinansowania do hodowli

Aktualności

UWAGA!! Ograniczenie dofinansowania do hodowli

Informujemy, iż w dniu 8 maja 2019 r. ukazał się projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Projekt zakłada obniżenie stawek dotacji do kosztów usług wykonywanych przez związki na rzecz hodowców będących podmiotami MŚP, zarówno w przypadku prowadzenia ksiąg hodowlanych, jak i prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej o 58% w stosunku do dotychczasowego dofinansowania.

Tak znaczne ograniczenie dofinansowania z budżetu państwa skutkuje koniecznością pilnego zweryfikowania rozdziału dotacji na zadania hodowlane wykonywane przez PZHK i OZHK/WZHK w 2019 r. Zmianie ulegają zasady wsparcia finansowego właścicieli koni w następujących przypadkach:

  • Zmniejszeniu uległo dofinansowanie kosztów wierzchowego polowego treningu ogierów ras szlachetnych – właściciel MŚP ogiera zakwalifikowanego do treningu może uzyskać z PZHK dofinansowanie kosztów takiego treningu w wysokości 2200 zł brutto, po opłaceniu kosztów związanych z organizacją i obsługą tzw. testów połówkowych oraz próby dzielności w wysokości 710 zł brutto (właściciele będący MŚP) oraz 2600 zł brutto w przypadku właścicieli nie będących MŚP;
  • Zmniejszeniu uległo dofinansowanie kosztów zaprzęgowego stacjonarnego treningu ogierów ras szlachetnych (w tym rasy śląskiej) – właściciel MŚP ogiera zakwalifikowanego do treningu jest zobowiązany uiścić opłatę za trening w wysokości 2470 zł brutto, dofinansowanie kosztów treningu ze strony PZHK wynosi 1400 zł brutto;
  • Zawieszone zostało dofinansowanie do kosztów oceny zdjęć RTG wykonanych w kierunku osteochondrozy w przypadku ogierów ras szlachetnych wpisywanych do ksiąg stadnych ras szlachetnych (ogiery zakwalifikowane do polowego treningu wierzchowego, do stacjonarnego treningu zaprzęgowego, po alternatywnych próbach użytkowości). Właściciel ogiera zobowiązany jest do opłacenia całkowitych kosztów oceny zdjęć RTG wykonanych w kierunku osteochondrozy – opłata w wysokości 246 zł brutto na rzecz PZHK;

Zawieszone zostało dofinansowanie kosztów badania markerów genetycznych DNA dla koni wpisywanych do ksiąg stadnych, w tym również ogierów zakwalifikowanych do wierzchowego treningu polowego oraz stacjonarnego treningu zaprzęgowego. Koszt badania w wysokości 160 zł brutto pokrywa właściciel konia – opłata na rzecz Laboratorium wykonującego badanie.

W projekcie rozporządzenia wykreślono również zapisy dotyczące refundowania kosztów nagród przyznanych i wypłaconych za zwierzęta na wystawach i innych imprezach prezentujących zwierzęta hodowlane, w tym m.in.:

  • nagród przyznanych i wypłaconych za zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów na regionalnych, okręgowych, wojewódzkich, branżowych wystawach zwierząt hodowlanych;
  • nagród przyznanych i wypłaconych za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II lub III lokaty na Mistrzostwach Polski Młodych Koni we wszystkich dyscyplinach;
  • nagród przyznanych i wypłaconych za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II, III lub IV lokaty na ogólnopolskich czempionatach hodowlanych koni wszystkich ras.