Uwaga zmiana lokalizacji oraz terminu premiowania źrebiąt ras sp.m.wlkp.z, oraz kuców i km.

Informujemy, iż planowane na 3 czerwca 2017r premiowanie źrebiąt, które miało się odbyć 3 czerwca 2017r w Nowej Wsi, ze względu na rezygnację z członkostwa w ZHKZL współorganizatora imprezy, przeniesione zostaje do Siedlnicy do stajni Pana Sylwestra Kosińskiego. Nowy termin to 27 maj 2017r.

Regulamin Premiowania:

 

 

R E G U L A M I N

Premiowania Źrebiąt  Siedlnica 27.05.2017

 

& 1

Na wystawę zgłaszamy źrebięta hodowlane  wszystkich ras dla których PZHK prowadzi księgi lub rejestr.

& 2

Na premiowanie wspierane finansowo przez PZHK zgłaszamy:

Źrebięta wlkp sp i m z roczników: 2017,2016, 2015 i 2014

 

Rocznik 2017 / źrebięta z matkami/ Ocenie będzie podlegał

Typ                                         –           do 5 pkt.

Pokrój                                    –           do 5 pkt.

Ruch /luzem/                        –           do 5 pkt.

Zdrowie i rozwój                   –           do 5 pkt.

Rocznik 2016 /roczniaki/  Ocenie będzie podlegał

Typ                                         –           do 10 pkt.

Pokrój                                    –           do 10 pkt.

Stęp /w ręku/                        –           do 10 pkt.

Kłus /luzem/                         –          do 10 pkt.

Kondycja pielęgnacja przygotowanie do wystawy        – do 10 pkt

/nie przewidujemy oceny rocznika 2016 źrebiąt sp zgodnie z nowym programem hodowlanym koni tej rasy/

 

Rocznik 2015 i 2014 /dwu i trzylatki/  będziemy oceniać

Typ                                         –           do 10 pkt.

Pokrój                                    –           do 10 pkt.

Stęp /w ręku/                        –           do 10 pkt.

Kłus /luzem/                         –          do 10 pkt.

Galop                                     –           do 10 pkt.

Skoki luzem                         –          do 10 pkt. (x2) /zał. 1

 

 

 

 

& 3

 

Na premiowanie zgłaszamy również  źrebięta innych ras                                               z roczników – 2017, 2016 i 2015

Niestety dla tej grupy nie przewidujemy nagród finansowych PZHK.

Będziemy je oceniać następująco:

 

 

Rocznik 2017 / źrebięta z matkami/

Typ                                         –           do 5 pkt.

Pokrój                                    –           do 5 pkt.

Ruch /luzem/                        –           do 5 pkt.

Zdrowie i rozwój                   –           do 5 pkt.

Rocznik 2016 i 2015 /roczniaki i dwulatki/

Typ                                         –           do 10 pkt.

Pokrój                                    –           do 10 pkt.

Stęp /w ręku/                        –           do 10 pkt.

Kłus /w ręku /                       –          do 10 pkt.

Kondycja pielęgnacja przygotowanie do wystawy        –          do 10 pkt

 

 

& 4

Nagrody pieniężne i rzeczowe mogą być przyznawane w zależności od posiadanych środków. Sponsorzy mogą fundować nagrody w porozumieniu z organizatorem wystawy. Nagrody fundowane przyznaje Komisja, chyba, że fundator postanowi inaczej.

 

& 5

 

Postanowienia regulaminu na wniosek Komisji Oceny w uzasadnionych przypadkach mogą być zmienione, za zgodą organizatora wystawy

 

& 6

Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów                                    . Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół  i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.

 

& 7

Konie dowiezione na wystawę muszą być zaopatrzone w paszport   z adnotacją         o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie. Źrebięta  z rocznika 2016 muszą być co najmniej zgłoszone do opisu.

& 8

Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania wystawy

 

Zal. 1

 

Zasady oceny koni w wolnych skokach:

 

 

Ocenie podlegają elementy według poniższego schematu:

  • rozwaga i sposób podejścia do przeszkody
  • ułożenie głowy szyi i kłębu
  • siła odbicia
  • szybkość oderwania przednich nóg
  • ułożenie kłody w skoku
  • umiejętność złożenia przednich nóg i otwarcia zadu
  • równomierność prowadzenia przednich nóg
  • dynamika skoku
  • elastyczność grzbietu
  • szybkość powrotu do równowagi po skoku

 

Korytarz do wolnych skoków składa się z trzech przeszkód

– krzyżak ok. 6,6 m, stacjonata ok.7,2 m, okser (double barre).

Zakłada się możliwość ułożenia drąga na ziemi przed przeszkodą.

Schemat  korytarza do wolnych skoków poniżej.

Maksymalna szerokość i wysokość ostatniej przeszkody to dla

koni dwu i trzyletnich – około 110/120 cm

Komisją sędziowska ma prawo do zmiany odległości i wysokości

przeszkód w miarę potrzeb.