VII Polowa Zaprzęgowa Próba Dzielności Klaczy Śląskich - premiowanie źrebiąt rocznik 2023,2022 i 2021

VII Polowa Zaprzęgowa Próba Dzielności Klaczy Śląskich – premiowanie źrebiąt rocznik 2023,2022 i 2021

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Próby Dzielności oraz Premiowania Źrebiąt. To już siódma próba organizowana przez ZHKZL oraz Sołtysa i Radę Sołecką wsi Surowa. Gospodarze imprezy jak co roku gwarantują dobrą zabawę i gościnę. Serdecznie zapraszamy

Regulamin próba

Regulamin Surowa premiowanie