Wyniki/przyznane premie Surowa 09.09.2023

Wyniki/przyznane premie Surowa 09.09.2023

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Polowej Próby Zaprzęgowej klaczy śląskich, Premiowania Źrebiąt.

wyniki klacze próba

wyniki źrebięta

wyniki 1-2 latki