XIV Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych !!!

Prosimy o zgłoszenie koni na XIV Regionalną Wystawę Koni. Prawo uczestnictwa w imprezie będą miały konie trzyletnie  i starsze  wszystkich ras, wpisane bądź mające prawo wpisu do ksiąg hodowlanych, oraz źrebięta rasy śląskiej rocznik 2015 i 2016,(2017 pod matkami).

Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową bądź telefonicznie na numer stacjonarny w dniach pracy biura.