zarząd

Prezydium związku:

Marek Piętka          Prezes
Grzegorz Świątek V-ce Prezes
Tadeusz Kodź         Sekretarz

Członkowie:

Ryszard Gardyjas      Skarbnik
Bolesław Kosiński     Członek
Jarosław Białkowski Z-ca członka
Alicja Chodkiewicz    Z-ca członka

Sąd koleżeński:

Monika Demków         Przewodnicząca
Beata Czernicka           Członek
Barbara Jacoszek        Członek

Komisja rewizyjna:

Jolanta Leśniewska    Przewodnicząca
Stanisław Perczyński Członek
Włodzimierz Gołda     Członek