zarząd

ZARZĄD:

MAREK PIĘTKA                 PREZES

RYSZARD GARDYJAS      V-CE PREZES

GRZEGORZ SWIĄTEK     SKARBNIK

BOLESŁAW KOSIŃSKI     SEKRETARZ

ALICJA CHODKIEWICZ  CZŁONEK

DANIEL KOZICKI              Z-CA CZŁONKA

BARTOSZ BANICKI           Z-CA CZŁONKA

KOMISJA REWIZYJNA:

JOLANTA LEŚNIEWSKA            PRZEWODNICZĄCA

STANISŁAW PERCZYŃSKI        CZŁONEK

BARBARA JACOSZEK                 CZŁONEK

JAROSŁAW BIAŁKOWSKI         Z-CA CZŁONKA

PRZEMYSŁAW WRÓBLEWSKI Z-CA CZŁONKA

SĄD KOLEŻEŃSKI:

BEATA CZERNICKA               PRZEWODNICZĄCA

JOANNA KODŹ                         CZŁONEK

ZBIGNIEW BEM                        CZŁONEK

GRACJAN PIETRUSZKA         Z-CA CZŁONKA

PIOTR SZWEC-NADWORNY  Z-CA CZŁONKA