Zasady Oceny Klaczy w Polowej Próbie Zaprzęgowej

Logo ZHKZL

W obecności Komisji Oceny właściciel z pomocnikiem zaprzęgają klacz do dwuosiowego, lekkiego, ogumionego pojazdu z dyszelkami. W zaprzęgu klacz rusza stępem i na odcinku 200 m jest oceniana przez komisję. Po zawróceniu stępem w oznaczonym miejscu klacz pokonuje kłusem odcinek 200m, również oceniany przez komisję. W oznaczonym miejscu przed komisją klacz przechodzi do stępa i zatrzymuje się. Po zatrzymaniu należy ruszyć stępem.

 

Komisja dokonuje oceny klaczy wg tabeli:

 

 

 

 

CECHA

 

MAKSYMALNA

LICZBA

PUNKTÓW

 

 

MNOŻNIK

MAKSYMALNY

    WYNIK

 

 

CHARAKTER I ZACHOWANIE SIĘ

 

10 X2 20
STYL RUSZANIA, ZATRZYMANIE,

NIERUCHOMOŚĆ

10 X2 20
STĘP 10 X3 30
KŁUS 10 X3 30
RAZEM        100

 

Klacz zdaje próbę o ile otrzyma 60 punktów

Oceny:

90-100-Wybitna

80-89 Bardzo dobra

70-79 Dobra

60-69 Dostateczna

 

Klacz, która nie zdała próby dzielności, ma prawo do jej powtórzenia.

W przypadku klaczy 5-letnich i starszych wynik końcowy polowej próby dzielności zostaje obniżony o 5%.