Zawody w Siedlcu Trzebnickim

W dniach 27-28.07 .2015 nasza lubuska powożąca Alicja Chodkiewicz startowała 2 końmi w Zawodach Krajowych w klasie N w Siedlcu Trzebnickim.
W konkursie ujeżdżenia zwyciężyła koniem Czikos hodowli Joanny Kodź a koniem Ruben hodowli Tadeusza Hajdukiewicza zajęła drugie miejsce. Zarówno 6 letni Czilos, jak i 5 letni Ruben to synowie ogiera Wolf’s Panter. Maraton obydwa konie pokonały bez błędów i w dobrym czasie. W rezultacie Alicja wygrała te zawody Czikosem a Rubenem zajęła 4 miejsce. Gratulujemy

1 2 3 4 5