Zebrania hodowców 2022

Zebrania hodowców 2022

Zebrania rejonowych kół hodowców koni planowane są na marzec 2022.

Konkretny termin z powodu panującej pandemii nie jest ustalony. Wszyscy hodowcy z opłaconą składką członkowską za 2021 rok po ustaleniu daty spotkań otrzymają indywidualne pisemne zaproszenie. Prosimy o uregulowanie bieżących składek do końca I kwartału tj. 31.03.2022 przelewem na dostępny na stronie nr. konta.