Zebrania Kół !!!

Hodowców zrzeszonych w ZHKZL, oraz wszystkich zainteresowanych Zapraszamy na zebrania sprawozdawcze z działalności Związku w 2016r. Spotkania odbędą się:

15.02,2017(środa)godź. 17.00-Sala Wiejska w Janczewie(koło gorzowskie)

21.02.2017(wtorek)godź. 17.00-Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie budynek Transgranicznej Akademii Sportu sala B(koło zielonogórskie)