Komunikat  zarządu PZHK z dnia 18.06.2021 w sprawie odwołania Prezesa PZHK

Komunikat zarządu PZHK z dnia 18.06.2021 w sprawie odwołania Prezesa PZHK