Miłe informacje z zakończonej kwalifikacji 2,5 letnich ogierów szlachetnych Leszno 26-27.01.2021

Miłe informacje z zakończonej kwalifikacji 2,5 letnich ogierów szlachetnych Leszno 26-27.01.2021

W dniu wczorajszym zakończyły się przełożone z jesieni, 2 dniowe kwalifikacje młodych 2,5 letnich ogierów do hodowli(czasowa roczna licencja)

Do oceny zgłoszonych i ocenionych zostało 66 ogierów ras małopolskiej(m) wielkopolskiej(wlkp), polskiego konia sportowego(sp), oraz ras zagranicznych, sześć z nich to własność lubuskich hodowców,(3 Sylwester Kosiński, po jednym Zbigniew Kosiński, Ryszard Gardyjas i Radosław Chybin) z czego cztery ogiery otrzymały pozytywne oceny zarówno z wartości użytkowej(skoki luzem, galop luzem), oraz oceny bonitacyjnej.

Najlepszym z całej stawki koni skokowych okazał się gniady Blitz Al Z,(Balou Star OLD-Chin Chin’s Lady N KWPN/Chin Chin HOL) koń urodzony w holandi będący własnością naszego hodowcy Sylwestra Kosińskiego z Siedlnicy otrzymał bardzo wysoką średnią notę za skoki i galop- 9 pkt, prezentując bardzo dobry ruch, oraz doskonale predyspozycje skokowe. Ocena bonitacyjna 83 pkt potwierdza wyjątkową wartość ogiera. Mamy nadzieję, że jakość prezentowana podczas kwalifikacji, przełoży się na późniejsze sukcesy sportowe i hodowlane czego serdecznie życzymy.

Kwalifikację otrzymały również:

No Mercy DD KWPN(Heracles DSP-Igurante D.D/Gurante KWPN), koń wyhodowany w Holandi – własność Sylwester Kosiński

Lelewel SP(Joyride-Latina 216/Le Primeur HOL)-hodowca i właściciel Sylwester Kosiński

Sancho Vigo SP(Vigo Heywood H Z-Super Surprise/Sanvaro OLD)-
hodowca i właściciel Zbigniew Kosiński

Gratulujemy hodowcom i właścicielom !!!

Blitz Al Z