Reklama stanówki w Hij sezon 2019

Reklama stanówki w Hij sezon 2019

 

To już po raz trzeci przygotowujemy katalog, w którym będziemy promować ogiery z licencją PZHK.

Od samego początku ceny się nie zmieniły, nadal są bardzo atrakcyjne, szczególnie dla członków OZHK, WZHK i związków rasowych, którzy regularnie opłacają składki.

 

Akcja będzie miała dodatkowe wsparcie promocyjne, aby Państwa oferta dotarła do jak najliczniejszej grupy zainteresowanych. Katalog zamieścimy na stronie internetowej PZHK, „Hodowcy i Jeźdźca”.

 

Jak zamówić reklamę?

  • Wypełnij załączony formularz zgłoszeniowy.
  • Do formularza dołącz zdjęcia koni.
  • Wypełniony formularz wraz ze zdjęciami wyślij:

Polski Związek Hodowców Koni

  1. Koszykowa 60/62 m. 16

00-673 Warszawa

z dopiskiem STANÓWKA

Po ukazaniu się kwartalnika otrzymasz od nas fakturę.

Termin nadsyłania reklam upływa dnia 7 grudnia 2018 r.

 

Cennik

 

Cena dla członków PZHK Cena dla pozostałych hodowców
Cała strona 300 zł netto 450 zł netto
1/2 strony 150 zł netto 210 zł netto
1/4 strony 80 zł netto 120 zł netto

 

 

1 załącznik

formulaż