Surowa 2019 - Regulamin

Surowa 2019 – Regulamin

PLAKAT SUROWA 2019

Regulamin Surowa 2019

Regulamin Oceny Klaczy w Polowej Próbie Zaprzęgowej

Klacze mogą być poddawane polowej próbie dzielności po ukończeniu 3 roku życia.

W przypadku stacjonarnego treningu w Zakładzie Treningowym kwalifikacja następuje w wieku min. 33 miesięcy. Nie ma ograniczeń dotyczących górnej granicy wieku kwalifikowanych klaczy

W obecności Komisji Oceny właściciel z pomocnikiem zaprzęgają klacz  do dwuosiowego, lekkiego, ogumionego pojazdu z dyszelkami. W zaprzęgu klacz rusza stępem i na odcinku 200 m jest oceniana przez komisję. Po zawróceniu stępem   w oznaczonym miejscu klacz pokonuje kłusem odcinek 200m, również oceniany przez komisję. W oznaczonym miejscu przed komisją klacz przechodzi do stępa i zatrzymuje się. Po zatrzymaniu należy ruszyć stępem.

Komisja dokonuje oceny klaczy wg tabeli:

 

 

 

CECHA

 

MAKSYMALNA

LICZBA

PUNKTÓW

 

 

MNOŻNIK

MAKSYMALNY

    WYNIK

 

 

CHARAKTER IZACHOWANIE SIĘ

 

10 X2 20
STYL RUSZANIA, ZATRZYMANIE,

NIERUCHOMOŚĆ

10 X2 20
STĘP 10 X3 30
KŁUS 10 X3 30
RAZEM        100

Klacz zdaje próbę o ile otrzyma 60 punktów

Oceny:

90-100-Wybitna

80-89 Bardzo dobra

70-79 Dobra

60-69 Dostateczna

 

Klacz, która nie zdała próby dzielności, ma prawo do jej powtórzenia.