Uwaga !!! Zmiana opłaty pocztowej !!!

Uwaga !!! Zmiana opłaty pocztowej !!!

Uwaga Hodowcy.

Poczta Polska podniosła opłaty za usługi. Wysyłka paszportu do 6 sztuk od stycznia 2022 roku wynosi 9,70. Prosimy o wpłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, zakładka CENNIK