Zebrania Hodowców 2022

Zebrania Hodowców 2022

    Zarząd  ZHKZL z upoważnienia Prezesów Rejonowych Kół Hodowców Koni w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. zaprasza na zebrania sprawozdawcze za lata 2020-2021

Zebrania odbędą się o godz. 16.30

Koła gorzowskiego w dniu 22.03.2022 (wtorek)w Świetlicy Wiejskiej w Czechowie  

Koła zielonogórskiego w dniu 24.03.2022 (czwartek)w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie (salka w budynku Transgranicznej Akademii Sportu)                               

Program:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Sprawozdanie z działalności ZHKZL w latach 2020-2021
  3. Dyskusja, sprawy różne.
  4. Zakończenie.

Podczas zebrań będzie możliwość opłacenia składek członkowskich.

Prosimy o przekazanie informacji o zebraniach zainteresowanym hodowcom.