Zgłoszenie konia do rejestru.

Zgłoszenie konia do rejestru.

Przypominamy, iż zgłoszenie konia do rejestru dokonujemy w formie papierowej(dotyczy wszystkich koniowatych zarówno urodzonych, importowanych, oraz nieposiadających dokumentu identyfikacyjnego)

ZKDR (kon) 2016