Regulamin Stary Kisielin 2022

Prosimy o zgłaszanie koni na Wystawę/Premiowanie źrebiąt Zielona Góra – Stary Kisielin 25.06.2022

Ostateczny termin zgłoszeń to 15.06.2022. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

REGULAMIN WYSTAWY KONI ORAZ PREMIOWANIA ŹREBIĄT RAS: ŚLĄSKIEJ SP, WLKP,M Zielona Góra-Stary Kisielin 25.06.2022

 1. Organizatorzy:

 Związek Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej

     Data i miejsce: 25.06.2022 r. (sobota), godz. 10.00  

     ,,Stajnia Sportowa Błażejewscy’’ Ul. Jeździecka 8 Stary Kisielin

 • Katalog koni wystawianych w imprezie sporządzony jest przez Związek Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej na podstawie danych zawartych w bazie koni PZHK. Z uwagi na cykl wydawniczy katalogu bardzo prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie koni i jednocześnie informujemy, że konie zgłoszone po terminie rozpoczęcia składu i druku nie będą w nim ujęte.
 • W wystawie/premiowaniu mogą brać udział konie oraz źrebięta rocznika 2020,2021 i 2022 dla których księgi prowadzi PZHK (śl, sp, wlkp, m), wpisane bądź spełniające rodowodowe warunki wpisu do księgi głównej.
 • Wstępnie liczba miejsc ograniczona do 45 koni. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia liczebności koni w poszczególnych grupach.
 • Konie dowiezione na PREMIOWANIE muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie, źrebięta z rocznika 2022 nie posiadające paszportu muszą być zgłoszone do rejestru. Informujemy że na terenie ośrodka w nie występują ogniska wirusowego zapalenia tętnic oraz EHV. Jednocześnie prosimy wystawców o przygotowanie się do kontroli weterynaryjnych, przy wjeździe na teren imprezy, które mogą obejmować każdego konia. Te profilaktyczne działania mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim koniom biorącym udział w imprezie oraz przebywającym na terenie Stajni Państwa Błażejewskich.
 • Impreza odbywać się będzie pod nadzorem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 • Konie będą oceniane w następujących klasach:
 • Źrebięta śląskie rocznik 2022
 • Klacze śląskie
 • Źrebięta śląskie rocznik 2021
 • Młodzież śląska rocznik 2020
 • Źrebięta ras sp, wlkp, m rocznik 2022
 • Klacze szlachetne ras sp, wlkp, m,

Organizator zastrzega sobie prawo do określenia limitu koni w grupie ! W przypadku zgłoszenia mniej niż pięciu koni w klasie, organizator może zdecydować o wycofaniu danej stawki.

 • Oceny koni dokonuje komisja, powołana przez organizatorów, w której skład wchodzi od 2 do 3 sędziów. Konie oceniane są z dokładnością do 0,5 punktu. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
 • Ocena koni.

I.       Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni.

 1. Ocenie źrebiąt podlegają następujące elementy:
 1. TYP  
 2. POKRÓJ
 3. ZDROWIE I ROZWÓJ
 4. RUCH

Każdy z powyższych elementów Komisja ocenia do 5 pkt. z dokładnością do 0,5

 1. Ocenie klaczy podlegają następujące elementy:
 2. TYP
 3. POKRÓJ
 4. STĘP
 5. KŁUS
 6. KONDYCJA, PIELĘGNACJA I PRZYGOTOWANIE DO WYSTAWY

Każdy z powyższych elementów Komisja ocenia do 10 pkt. z dokładnością do 0,5

10.Nagrody rzeczowe są przyznawane dla trzech najlepszych koni w każdej grupie pod warunkiem uczestnictwa w niej co najmniej 3 koni.

11. Nagradzane są konie, które zdobyły najwyższą ocenę, obliczoną zgodnie z formułami określonymi dla poszczególnych grup. W przypadku takiego samego wyniku oceny dwóch lub kilku koni, o kolejności w klasyfikacji ogólnej decydować będzie: wyższa nota za typ, a jeśli i ta będzie taka sama to wyższa nota za pokrój, dalej za ruch. Przy identycznej ocenie lepszego konia wskazuje komisja.

12. Właścicielom najlepszych źrebiąt, wyłonionych w sposób opisany w pkt. 11, Polski Związek Hodowców Koni przyznaje nagrody/ premie finansowe, zgodnie z zapisami „Zasad tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2022 r”.

13.W trakcie oceny muszą być spełnione następujące warunki:                         – klacz prezentowana jest w ręku, a źrebię przy matce luzem                                                           

– prezentujący konia ubrany jest w koszulkę polo lub bluzę , jasne spodnie oraz obuwie sportowe.

– konie są wyczyszczony i mają wypielęgnowane kopyta

– klacz prezentowane w ogłowiu z wędzidłem bez możliwości zastosowania efektu dźwigni. Niedopuszczalna jest prezentacja koni na łańcuchach, kolcach, lonżach, pasach oraz elementach powodujących ból.

14.Organizatorzy WYSTAWY/PREMIOWANIA nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania PREMIOWANIA.

15.Terminy zgłoszeń i wysokość opłaty

Do 15.06.2022 !!!

WPISOWE – 30 ZŁ

BOKS – 70 ZŁ – Liczba boksów ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń

UWAGA

Zgłoszenia na zhkzl@wp.pl,

Lub tel. 683262541 nr konta do wpłat: 10 2030 0045 1110 0000 0422 7670