Wyniki Regionalna Wystawa Koni Premiowanie Źrebiąt Śląskich 25.06.2022 - wyniki - galeria

Wyniki Regionalna Wystawa Koni Premiowanie Źrebiąt Śląskich 25.06.2022 – wyniki – galeria

wyniki źrebięta rocznik 2022 https://zhk-zl.pl/wp-content/uploads/2022/06/sysaki-2.pdf

wyniki źrebięta rocznik 2020-2021 https://zhk-zl.pl/wyniki-regionalna-wystawa-koni-premiowanie-zrebiat-slaskich/r-2020-2021-2/

wyniki klacze śląskie https://zhk-zl.pl/wp-content/uploads/2022/06/klacze-1.pdf